Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest WR consulting Wiktor Ruminkiewicz z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 2, 62-510 Konin. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: wr@wrconsulting.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.