Branding

Home Portfolio
Fundacja Drugie Życie
Nasza agencja zajęła się przygotowanie nowej identyfikacji wizualnej fundacji onkologicznej. Głównym celem było odświeżenie logotypu oraz nawi